WIST U DAT #1 ?

… het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA.nl) zorgt voor de eerste opvang van de asielzoekers, bijvoorbeeld in een AsielZoekersCentrum (AZC)?

… alle asielzoekers hun asielaanvraag moeten doen in Ter Apel bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?

… de IND asielaanvragen beoordeelt en besluit over de verblijfsstatus en de verblijfsvergunning?

… asielzoekers die als vluchteling worden erkend vergunning- of  statushouders worden genoemd?

… gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van statushouders en de opdracht (taakstelling) met het aantal te huisvesten statushouders van het Rijk krijgt?

… het in de gemeente Krimpenerwaard ging om
ruim 200 mensen in de afgelopen 2 jaar?

… VluchtelingenWerk in opdracht van de gemeente de uitvoering van de taakstelling op zich neemt?

… VluchtelingenWerk hierover contact heeft met lokale woningcorporaties?

… wanneer statushouders een groter of ander huis willen, zij zich op de reguliere manier moeten inschrijven voor een huurwoning, via: wonenindekrimpenerwaard.nl?

Delen via: