WIST U DAT #2 ?

…   alle kinderen van 5 tot 17 jaar die in Nederland verblijven, dus ook asielzoekers en statushouders, leerplichtig zijn? En dat zij binnen 3 maanden, nadat ze een opvang hebben bereikt, naar school moeten?

…   in de AZC’s basisscholen gevestigd zijn?

…   kinderen van vluchtelingen eerst naar een Internationale Schakel Klas (ISK) gaan? En zij hier door middel van intensief taal- en cultuuronderwijs worden voorbereid op het reguliere onderwijs?

…   kinderen van 5 tot 12 jaar uit de Krimpenerwaard naar de ISK op de Ark in Bergambacht of naar obs Wereldwijs in Gouda gaan?

…   kinderen van 12 tot 17 jaar naar de ISK De Meander in Gouda gaan?

…   vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfs­vergunning die in Neder­land studeren, onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse studenten recht hebben op studiefinanciering en het studentenreisbudget?

…   asielzoekers zonder verblijfsvergunning hier geen recht op hebben?

…   buitenlandse diploma’s in Nederland kunnen worden gewaardeerd via internationale diplomawaardering (www.idw.nl)?

…   de Stichting voor Vluchteling-Studenten (www.uaf.nl) de studenten adviseert, begeleidt en ondersteunt bij hun studie en bij het vinden van werk passend bij hun capaciteiten?

…   Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) de vluchtelingenstudenten helpt aan informatie over wat zij moeten regelen? (www.nuffic.nl)

…   de term NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal?

…   we binnen NT2 4 taalniveaus kennen: A1, A2, B1 en B2? (zie schema)

Delen via: