Wheel of life

wheel of life - KrimpenerwaardNieuwsbrief 1 – juli 2020:

Terugblik naar januari

Ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering is er in januari dit jaar een interactieve startbijeenkomst gehouden met maatschappelijke partners van de gemeente Krimpenerwaard. Tijdens deze bijeenkomst zijn we aan de slag gegaan met ‘het wheel of life’. Via het wheel of life kan bijgehouden worden op welke leefgebieden het goed gaat met de cliënt en waar hij/zij (nog) belemmeringen ervaart. Elke organisatie heeft zijn/haar eigen specialiteit(en). Ondersteuning bij integratie doen we met elkaar en de gemeente voert hier regie op. Dit heeft een goed ingevuld ‘wheel of life’ opgeleverd wat als basis dient voor de te ontwikkelen integrale aanpak!

Situatie nu

In de nieuwe wet komt de regie en de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de gemeente te liggen, inclusief de taak om inburgeraars te leiden naar (financiële) zelfredzaamheid. De wet is ondertussen uitgesteld en gaat in per 1-7-2021 in plaats van 1-1-2021. Dit geeft wat meer ruimte en tijd in de voorbereidingen. Daarnaast zijn we door de coronacrisis in een hele andere wereld beland. Wel zijn we doorgegaan met  de (regionale) voorbereidingen. Samen met de gemeenten Gouda en Waddinxveen gaat Krimpenerwaard de formele inburgeringstrajecten (taalonderwijs) inkopen. Ter voorbereiding hiervoor zijn in mei twee marktconsultatie bijeenkomsten gehouden met o.a. taalaanbieders. Hierbij is veel input opgehaald en deze wordt verwerkt in de aanbestedingsstukken. Naar verwachting zal de aanbesteding eind dit jaar gepubliceerd worden. Voor het participatiedeel en de lokale kant van de inburgering betrekken we uiteraard onze lokale partners, waarbij het ingevulde Wheel of Life de basis is. Dit heeft op een wat lager pitje gestaan o.a. door de coronacrisis, maar ook omdat er nog zo veel onduidelijk was over o.a. de financiën.

Landelijke ontwikkelingen

In maart werd duidelijke dat de invoering van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. Eind april hebben het Rijk en VNG een akkoord bereikt over de financiële en inhoudelijke kaders van de nieuwe Wet inburgering. Voor de uitvoering krijgen de gemeenten structureel € 35,2 miljoen extra en eenmalig € 36,5 miljoen extra boven op de eerder begrote budgetten. Ondertussen is in de meicirculaire ook de eerste verdeling van de budgetten helder geworden. Gemeenten kunnen nu dus ook starten met berekeningen maken.

Ook zijn er eind april inhoudelijke afspraken gemaakt om gemeenten een stevige regierol te geven. Donderdag 2 juli 2020 heeft de Tweede Kamer de nieuwe Wet inburgering aangenomen. Na de zomer behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de uitwerking van het wetsvoorstel in de lagere regelgeving. Net zoals het wetsvoorstel, zal ook de lagere regelgeving in (internet)consultatie worden gebracht. Dat betekent dat alle geïnteresseerden de gelegenheid krijgen om te reageren op de conceptteksten. Dit zal naar verwachting na de zomer gebeuren.

Merel Huisman, beleidsadviseur Veranderopgave Inburgering

Delen via: