Wheel of life: metafoor voor het leven

Nieuwsbrief 2 – november 2020:  Bob Mesman, procescoach

Het logo van Krimpenerwaard Verbindt is de creatieve vertaling van ‘the wheel of life’. Waarom is deze cirkel zo belangrijk?
Aanleiding was het rapport van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-beleid) uit 2015: statushouders moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. De gemeente Krimpenerwaard werkt volgens een integrale benadering. The wheel of life met de leefdomeinen vormt de basis van de werkwijze. We houden integraal bij hoe het gaat op het gebied van taal, inburgering, werk, wonen, gezondheid, vrije tijd en financiën. Arbeidsmarktadviseur Bob Mesman licht het gebruik hieronder toe.

Hoe lees je de cirkel met de leefdomeinen?
Vanuit het midden van de cirkel tot de buitenste ring geef je een waarderingsniveau aan. Bijvoorbeeld van 0 (niet ontwikkeld, zeer problematisch) tot 10 (volledig ontwikkeld, geen problemen). De cliënt geeft aan de hand van gerichte vragen een waardering per leefgebied. Door de waarderingen te verbinden ontstaat een bepaald, meestal puntig, figuur: de persoonlijke vlieger. (zie foto)

Werking in de praktijk
Met de cliënt bespreek je welk leefdomein met een lage score je samen als eerste aanpakt: wát gaan we doen en hóe gaan we het doen? De aanpak verbind je aan acties met het doel om het resultaat per leefgebied te verbeteren. Bij een positieve uitslag wordt de vliegervorm in het wiel steeds meer ‘rond’. Dit maakt het visueel en inzichtelijk voor de cliënt. De situatie loopt steeds meer op ‘rolletjes’.

Het effect van de leefdomeinen op elkaar
De cliënt start zijn verhaal en dat is het vertrekpunt. Als hij op een van de leefdomeinen een probleem ervaart, ga je met je vraagstelling in het volgende leefdomein daar op door: wat is het effect van het probleem bij leefdomein A op leefdomein B?
Bijvoorbeeld: Een cliënt heeft schulden en geen werk (groot probleem). Hierdoor kan hij niet wonen in een huis, zoals hij zou willen. Daarnaast heeft hij weinig vrienden (secundair probleem). Welke keuzes maken we en waar starten we mee? Als de cliënt werk heeft, heeft hij meer geld dan de uitkering (korte termijn). Hij kan zijn schulden aflossen (middellange termijn) en op lange termijn verhuizen naar een huis met een tuin.

Met dit model krijgt de client inzicht in de eigen situatie en dat hij zelf een belangrijk (onder)deel is van de interventie. Hij gaat van ‘niet rollen’ naar ‘steeds beter rollen’. Als metafoor voor het leven…

Delen via: