VLUCHTELINGENWERK

Help een vluchteling op weg

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, professionele organisatie die zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie in Nederland. Zo begeleiden we asielzoekers tijdens de procedure en helpen statushouders bij het tot stand komen van de gezinshereniging. We helpen bij de huisvesting in de gemeente en bij de begeleiding richting arbeidsmarkt.

Komt u ons team versterken?
Vrijwilligers vormen de spil in onze organisatie én in het contact met de statushouders. Wilt u de vluchtelingen die in de gemeente Krimpenerwaard komen wonen, helpen om snel op eigen benen te staan?
Neem contact op met Els Stam, teamleider VluchtelingenWerk ­Krimpenerwaard via 06 – 13 24 95 64 of estam@vluchtelingenwerk.nl.
Wij zorgen voor training en deskundige begeleiding.
Leestip: www.vluchtelingenwerk.nl

Delen via: