VluchtelingenWerk

Nieuwsbrief 1 – juli 2020:

Welke gevolgen heeft de lockdown gehad voor de organisatie en jullie activiteiten voor nieuwkomers?

De lockdown kwam heel plotseling. Het was belangrijk om gelijk actie te ondernemen. De kantoren gingen dicht. Op de buitendeuren hebben we een bericht geplakt en ook hebben we alle statushouders persoonlijk geïnformeerd over de tijdelijke sluiting van de kantoren. In de tweede week van de intelligente lockdown hebben we alle statushouders in hun eigen taal geïnformeerd over corona en over hoe ze contact op konden nemen met VluchtelingenWerk voor eventuele vragen. Dit konden ze doen via de e-mail,WhatsApp of telefoon. Met het team overlegden we via Skype.

Wat deden jullie anders om de doelgroep te bereiken of om contact te houden?

In totaal hebben we drie brieven verstuurd met actuele informatie over corona en over de manier waarop de statushouders met ons contact op konden nemen of vragen konden stellen. Ook hebben we alle statushouders gekoppeld aan vaste maatschappelijk begeleiders. Die maatschappelijk begeleiders belden ‘hun’ statushouders iedere week op om te horen of ze vragen hadden en of het goed met ze ging.

Na een paar weken zijn we gaan werken op afspraak. Dit werkt heel goed. Het kantoor is corona proof ingericht: stickers op de vloer, dubbele bureaus met spatschermen ertussen. We houden ons aan de protocollen: afstand houden, gebruik van handgel en schoonmaakdoekjes. Na een afspraak met een statushouder maken we alles schoon, ook de trapleuning en de deurkrukken. Koffie en thee worden gedronken uit kartonnen bekers in plaats van uit gewone kopjes.

Hebben jullie reacties gekregen van statushouders?

Corona is over de hele wereld dus bekend voor iedereen. Iedereen houd zich er ook wel aan, alleen het op tijd op afspraken komen is nog wel een ding. Ze vonden het wel heel fijn dat er contact gehouden werd door brieven en telefoontjes van de maatschappelijk begeleiders. Toen we weer open gingen op afspraak, gaven ze aan dat het best stil was zonder school en zonder contacten.

Hoe gingen zij ermee om?

Zoals iedereen, het is zo en je houden aan de afspraken. Nu is er ook genoeg informatie in eigen taal te vinden dus dat maakt het wel makkelijker. Als al die info alleen in het Nederlands zou zijn dan zou het een ander verhaal zijn.

Hoe gaat het nu?

Alles begint weer, school, participatieverklaring, verruiming van de regels. Wat wel blijft is onze manier van werken. Afstand houden en op afspraak.

Op welke manier hebben de maatschappelijk begeleiders nu contact met de doelgroep?

De maatschappelijk begeleiders bellen de statushouders nu 1x in de twee weken op. En er worden afspraken ingepland. We doen dit met een digitale agenda waar alle maatschappelijk begeleiders en teamleiders toegang tot hebben. Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk op kantoor zijn.

Zijn er door corona zaken blijvend veranderd?

Ja, we houden vaste begeleiders voor onze cliënten, blijven op afspraak werken, afstand houden en onze kantoren blijven corona proof ingericht.

Statushouders maken foto’s van brieven die ze ontvangen en appen die naar mijn werktelefoon of naar de maatschappelijk begeleiders. Zo kun je actie ondernemen op afstand en ook inschatten of iets belangrijk is of niet.

Wat wel lastig is, is dat de gemeente nu e-mails stuurt in plaats van brieven. Niet iedere statushouder houdt zijn/haar mail in de gaten en kan daardoor informatie missen. Ook is het bestand niet altijd te openen op de telefoon, en hebben ze meestal geen computer of laptop.

Het is ons ook opgevallen dat de statushouders met brieven of post naar bekenden gingen die hen konden helpen en zij dus niet meer voor alle kleine dingen aan de bel trokken bij VluchtelingenWerk. In de afgelopen periode konden we niet werken aan de zelfredzaamheid van statushouders. Op afstand lukt dat niet. Nu we weer afspraken maken, gaan we daar weer mee verder. Dan is fysiek contact wel heel belangrijk.Ook gaven statushouders aan dat het wel een eenzame tijd was, zonder school en zonder contacten.

Els Stam, teamleider VluchtelingenWerk Nederland, Krimpenerwaard

Delen via: