Taal is onmisbaar

Corine de Haij

Bibliotheek Krimpenerwaard is dit jaar gestart met het Taalhuis, voor iedereen die aan de slag wil met de Nederlandse taal of ondersteuning nodig heeft. Dat zijn bijvoorbeeld laaggeletterde Nederlanders, immigranten, oud- en nieuwkomers. Er zijn taallessen, leesgroepen en taalmaatjes. Deze taalondersteuning is aanvullend aan de officiële taal- en inburgeringscursussen.

“Taal is onmisbaar. Je staat er niet bij stil hoeveel taal je in het dagelijks leven tegenkomt”, vertelt Corine de Haij, die bij Bibliotheek Krimpenerwaard het Taalhuis coördineert. “Er zijn ook laaggeletterden die zich voorheen mondeling goed konden redden, zoals bij het loket van de NS. Zij hebben met de komst van de digitale loketten meer moeite. Het mooie is: je bent nooit te oud om te leren. Ik ken bijvoorbeeld een Marokkaanse man van zeventig, die vijftig jaar geleden naar Nederland is gekomen als lasser. Hij gunde zichzelf nooit de tijd om goed Nederlands te leren. Nu hij gepensioneerd is, vindt hij dat toch een gemis. Hij zit bij ons in de leesgroep en gaat met sprongen vooruit. En de volwassenen uit een Syrisch gezin dat sinds juni in Lekkerkerk woont volgen allemaal de inburgeringscursus. Daarnaast hebben zij hulp van een taalmaatje
om zo snel mogelijk het Nederlands onder de knie te krijgen, want ze willen graag aan het werk. Dat zijn mooie ambities toch!”

(BETER) NEDERLANDS LEREN?

Heeft u moeite met lezen of schrijven? Bel of mail Corine de Haij, coördinator van het Taalhuis Krimpenerwaard.
Telefoon 0180 66 99 99 of mail naar taalhuis@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Delen via: