Huisvesting: Taakstelling huisvesting statushouders 2021 bekend

Nieuwsbrief 2 – november 2020: Marielle van Gemeren, beleidsmedewerker sociaal domein

Het Rijkt bepaalt ieder jaar hoeveel statushouders de gemeenten moeten huisvesten. Dit hangt af van het aantal asielzoekers dat in Nederland een verblijfsvergunning krijgt. Deze statushouders worden verdeeld over alle gemeenten door middel van een verdeelsleutel. Het aantal statushouders dat de gemeente Krimpenerwaard in 2021 moet opnemen wordt flink verhoogd naar 88 personen. In 2020 was de taakstelling 39 personen. Deze verdubbeling komt doordat er grote achterstanden zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met het beoordelen van de aanvragen voor een verblijfsvergunning.

Delen via: