HET VERHAAL VAN DE WONINGCORPORATIES

“Instroom vluchtelingen vraagt om creatieve oplossingen”

Gemeentes hebben de wettelijke verantwoordelijkheid een bepaald aantal statushouders te voorzien van een woning. Gemeente Krimpenerwaard legt deze taakstelling bij de woningcorporaties. VluchtelingenWerk begeleidt de statushouders vanuit het AZC tot aan de huisvesting.

Tijdelijke ­oplossingen
Brandy van Gerven van QuaWonen: “Wat statushouders nodig hebben als ze hier aankomen is een woning. We proberen de instroom zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende kernen. Toen twee jaar geleden de instroom erg hoog was, zijn we creatief gaan denken: Waar hadden we nog mogelijkheden?
We kwamen uit bij de sloop­wonin­gen in Schoonhoven Noord.
De oorspronkelijke bewoners waren inmiddels elders ondergebracht. De woningen waren veilig genoeg voor nog een jaar bewoning. Je kan als woningcorporatie ook kiezen voor tijdelijke modulaire bouw, maar dat was niet nodig.”

voorrang
Er leven hier en daar wat vooroordelen over voorrang. Brandy geeft aan dat er meer groepen zijn die voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden. “Het zijn niet alleen status­houders die uit een AZC komen die we met urgentie plaatsen. Ook mensen die uit een sloopwoning komen, mensen met medische indicatie en mensen die uit een instelling komen, behandelen we met voorrang. Wel spreken we met de gemeente een percentage af: maximaal 30% van het totaal aantal beschikbare woningen gaat naar urgenten.”

Video
De statushouders moeten wel worden begeleid in het wonen. “Ze komen uit een andere cultuur en zijn een ander klimaat gewend. Hier is het belangrijk te stoken én te ventileren.
Zo hou je binnen een prettig woonklimaat. Daarom hebben we samen met VluchtelingenWerk een video gemaakt waarin we uitleggen hoe je een woning netjes en gezellig houdt.”

Delen via: