Gezondheid – individuele begeleiding

Nieuwsbrief 2 – november 2020: Dunya Zorg en Welzijn: cultuur sensitieve thuiszorgaanbieder
Dunya Zorg en Welzijn is een cultuur sensitieve thuiszorgaanbieder in onder meer de regio Midden-Holland. Zij leveren diensten zoals begeleiding aan zowel volwassenen als jeugdigen, huishoudelijke hulp en wijkverpleging.

Vanuit deze cultuur sensitieve grondslag leveren zij zorg aan alle bewoners die een indicatie hebben ontvangen vanuit de gemeente.

De doelgroep kennen als geen ander
Door de jaren heen hebben zij veel personen met een migratieachtergrond en / of statushouders begeleid en ondersteund. Zij spreken de taal letterlijk en kennen de cultuur van deze doelgroep. Daarom zijn ze in staat om snel tot de kernvraag te komen en adequate hulpverlening in te zetten met als doel om de bewoner zo spoedig mogelijk zelfredzaam en volwaardig actief mee te laten doen in de samenleving.

Samen
Het behalen van de resultaten doet Dunya niet alleen. Ze doen dit in nauw overleg met verschillende relevante partners, zoals wijkteams en klantmanagers van de gemeente. Op deze wijze willen ze de begeleiding zo effectief mogelijk laten verlopen. Partners in de wijk mogen altijd bellen om van gedachten te wisselen over de beste aanpak voor een bepaalde casus. Zij denken graag mee!

Delen via: