Gezinssituatie – maatschappelijke begeleiding

Nieuwsbrief 2 – november 2020: Vluchtelingenwerk Krimpenerwaard biedt aan alle statushouders in onze gemeente 2 jaar lang maatschappelijke begeleiding. In de gemeente zijn ook zorgaanbieders die op basis van een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) individuele begeleiding bieden.
De Wmo-indicatie wordt door het Loket Samenleving & Zorg afgegeven. Het gaat dan om specifieke hulp aan mensen die meer hulp nodig hebben dan voor de algemene voorliggende maatschappelijke voorzieningen mogelijk is om te verlenen. Dunya Zorg en Point of Change zijn zorgaanbieders die op basis van Wmo-indicatie individuele begeleiding bieden.

Moeder en zoon weer samen
De uit Eritrea afkomstige Helen en haar gezin wonen in Schoonhoven. Na 12 lange jaren kon zij haar zoon (15 jaar) weer in de armen sluiten. Het gezin is eindelijk compleet. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland Krimpenerwaard heeft zich hier jarenlang voor ingezet. De hereniging was hartverwarmend en ontroerend.
SBS 6 was erbij op Schiphol om dit bijzondere moment vast te leggen. Het is terug te zien in het programma “Ik neem je mee”, dat in januari 2021 wordt uitgezonden.

Delen via: