Column wethouders Jan & Lavinja

Beste Lavinja,

Sinds ruim twee jaar ben je verantwoordelijk voor ons re-integratieprogramma voor statushouders die in onze gemeente zijn komen wonen. Het programma is heel succesvol. Veel statushouders leggen hun inburgerings­examen af, zijn actief in vrijwilligerswerk, doen mee met sociale activiteiten en bij sportverenigingen. Ik ben hier blij mee en ongetwijfeld jij ook. Op dit moment nemen steeds meer mannen actief deel aan het arbeidsproces. Onze medewerkers van de afdeling sociale zaken steken daar veel tijd in.

Ik wil  je aandacht vragen voor de ­kansen van vrouwelijke statushouders. Veel van hen zijn later dan hun mannen gekomen en hebben een achterstand in de integratie. Als een vrouw haar inburgeringsexamen heeft afgerond en haar man heeft betaald werk, dan verdwijnt zij uit beeld bij de gemeente. Ik maak me zorgen over het risico dat deze vrouwen vereenzamen. Hoe zorgen we ervoor dat zij ook meedoen in de samenleving?
Ik vind het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om vrouwelijke vluchtelingen succesvol te laten meedoen in de Krimpenerwaardse samenleving. En jij?

Groet,

Jan Vente (Wethouder)

Beste Jan,

Samen met de statushouders ­werken we hard aan hun inburgering en integratie. Het klopt dat daarbij de vrouwelijke vluchtelingen achterblijven. Het is voor veel Nederlandse vrouwen en hun partners al een uitdaging om werk, zorg voor de kinderen, sporten en familiebezoek te combineren.
Laat staan als je uit een ander land komt met wellicht heel andere gewoonten en je een andere taal moet leren…
Ervaring leert dat het goed is om de vrouwen blijvend te stimuleren om mee te doen, Nederlands te leren, een opleiding te doen en (als vrijwilliger) te gaan werken. Dit vergt inzet van de vrouwen zelf, steun van hun partners en een stukje loyaliteit van bedrijven en organisaties in onze Krimpenerwaard.

Natuurlijk gebeuren er al mooie dingen: Krimpenerwaard Intercultureel organiseert onder meer ontmoetingsgroepen en zwemles voor vrouwen. De gemeente heeft samen met andere organisaties het ‘Bewegen Werkt’-programma in gang gezet. Waarbij de vrouwen kennis­maken met diverse sporten en tegelijker­tijd nadenken welk (vrijwilligers)werk of welke opleiding ze willen doen. Een aantal zijn al aardig op weg. Zij leren Nederlands, hebben een Curriculum Vitae (CV) opgezet en volgen een computertraining.
Laat deze vrouwen een inspiratie zijn voor ons allemaal!

 

Groet,

Lavinja Sleeuwenhoek (Wethouder)

Delen via: