COLUMN WETHOUDER LEON DE WIT

“Nieuwe buren”

Wist u dat er in de gemeente Krimpe­ner­waard geen asielzoekers wonen? De vluchtelingen die wij hier een thuis bieden zijn statushouders. Zij verbleven vaak al lange tijd in asiel­zoekers­centra en kregen, als zij de asielprocedure positief doorlopen hebben, een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Deze statushouders zijn onze nieuwe buren die wij in de Krimpenerwaard verwelkomen.

De gemeente krijgt van het Rijk jaarlijks een taakstelling voor het aantal statushouders dat je moet huisvesten. In 2017 hebben we 111 mensen voorzien van een woning en in 2018 gaat het om ongeveer 77 mensen. Ook de statushouders die door gezinshereniging naar de Krimpenerwaard komen, zitten hierbij in.
Als de woonvraag urgent en hoog is probeert de gemeente samen met de woningcorporaties een passende woonoplossing te vinden. We plaatsten bijvoorbeeld diverse gezinnen tijdelijk in sloop­woningen. Voor dat moment waren ze geholpen en later werd voor een andere woning gezorgd.

Soms wordt er geopperd dat statushouders zomaar woningen inpikken. Ik wil dit graag rechtzetten. We hebben het over mensen die zijn gevlucht uit hun thuisland vanwege vreselijke omstandig­heden. Zij gaan in Nederland een nieuwe toekomst tegemoet. Wij helpen hen daarbij. Hoe beter we hierin slagen, hoe minder afhankelijk zij in de toekomst zullen zijn van de gemeenschap.
En er zijn regels. Zo moeten nieuwkomers een toegewezen woning accepteren. Statushouders die in aanmerking willen komen voor een andere woning, moeten zich – net als ieder ander – inschrijven bij een woningcorporatie via wonenindekrimpenerwaard.nl.
Zorgen voor voldoende sociale huur­woningen staat hoog op de agenda van gemeente en woningcorporaties. Want ook onder jongeren, starters en senioren blijft de behoefte hieraan groeien.

Krijgt u nieuwe buren? Maak eens een praatje en verwelkom hen! Een vriendelijk gebaar geeft uw nieuwe buren een gevoel van thuis. Dat kunnen ze goed gebruiken!

Wethouder Leon de Wit heeft binnen de gemeente Krimpener­waard onder meer de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Volkshuis­vesting. Hij maakt zich hard voor een fijne woonomgeving en voldoende woonruimte in de Krimpenerwaard.

Delen via: