30 oktober 2019

WIST U DAT #2 ?

…   alle kinderen van 5 tot 17 jaar die in Nederland verblijven, dus ook asielzoekers en statushouders, leerplichtig zijn? En dat zij binnen 3 maanden, nadat
30 oktober 2019

WIST U DAT #1 ?

… het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA.nl) zorgt voor de eerste opvang van de asielzoekers, bijvoorbeeld in een AsielZoekersCentrum (AZC)? … alle asielzoekers hun asielaanvraag moeten doen
30 oktober 2019

Tips van Talar en Marcia voor betere kansen op de arbeidsmarkt

Wie herinnert zich Talar nog, uit de vorige editie van Krimpenerwaard Verbindt? Zij zocht een stageplaats voor haar hbo-studie International Business in Utrecht. Via onze redactie
30 oktober 2019

Computervaardigheden vergroten kans op werk

Voor iedereen die aan de slag wil, zijn computervaardigheden onmisbaar. Alles gaat tegenwoordig digitaal. Je moet met de computer om kunnen gaan bij het solliciteren, om je aan