30 oktober 2019

WIST U DAT #2 ?

…   alle kinderen van 5 tot 17 jaar die in Nederland verblijven, dus ook asielzoekers en statushouders, leerplichtig zijn? En dat zij binnen 3 maanden, nadat
30 oktober 2019

WIST U DAT #1 ?

… het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA.nl) zorgt voor de eerste opvang van de asielzoekers, bijvoorbeeld in een AsielZoekersCentrum (AZC)? … alle asielzoekers hun asielaanvraag moeten doen
30 oktober 2019

Yazan Atalla: “Mijn toekomst ligt in de ICT”

“Ik heb geleerd positief te denken en vertrouwen te houden. Dan kom je er wel!”   In 2014 woonde de toen veertienjarige Yazan Atalla in Damascus.
30 oktober 2019

Hbo-student Talar: “Mijn motto? Geef nooit op!”

Ze kijkt graag vooruit, de Syrische studente Talar Soulahian. Met haar 20 jaar is ze enorm ambitieus: ze legt de lat hoog. Na een studie­advies op