Bibliotheek begeleidt ‘Ondertussengroep’

Nieuwsbrief 2 – november 2020:  Corine de Haij, coördinator Taalhuis

Bibliotheek begeleidt ‘Ondertussengroep’
Elke statushouder moet aan de inburgerings-verplichting voldoen om in aanmerking te komen voor een (nieuwe) verblijfsvergunning. Een onderdeel van de verplichting is het afleggen van het inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit een aantal onderdelen voor ontwikkelen van de taalvaardigheid, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Om deze examens te doen ontvangen statushouders een budget bij DUO van € 10.000. Hiervoor kunnen ze bij een erkende Taalschool lessen volgen.

Voor een deel van de statushouders is dit budget niet voldoende. Zij hebben daardoor geen les meer, terwijl ze nog een of meerdere examens moeten doen. Dat zorgt voor een groot probleem. Als zij de examens niet op tijd afronden, moeten zij hun lening bij DUO terugbetalen. Een schuld dus.

De gemeente Krimpenerwaard besloot deze statushouders te helpen en vroeg het Taalhuis een zogeheten ‘Ondertussengroep’ in te richten. Deze groep is onlangs van start gegaan. Statushouders die geen lessen meer volgen bij een taalschool, maar nog wel een of meerdere examens moeten doen, krijgen gratis les van een professionele docent.

Voor elke statushouder wordt een apart leertraject samengesteld. Dat is gericht op die examenonderdelen waar nog examen in gedaan moet worden. Vanuit het Taalhuis wordt alles met DUO geregeld om te zorgen dat deze groep hun inburgeringsexamen daadwerkelijk afrondt.

Kent u statushouders die in deze situatie zitten?
Verwijs hen dan door naar Corine de Haij van het Taalhuis Krimpenerwaard: telefoon 0182 38 54 06 of taalhuis@debibliotheekkrimpenerwaard.nl. Ook kan de statushouder naar een van de spreekuren komen. Voor openingstijden zie: https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/speciaal-voor/taalhuis.html.

Delen via: