Adham en ‘meneer’ Hans

Een dagdeel per week doet de Syrische Adham vrijwilligerswerk in het IJsselland Ziekenhuis. Het geeft hem voldoening en het bereidt hem voor op een toekomst in Nederland. Het liefst in een betaalde functie als laborant, net zoals hij in Damascus deed.

Hans Lips is al 23 jaar vrijwilligerscoördinator in het IJsselland Ziekenhuis, een streekziekenhuis met 390 bedden. In het ziekenhuis werken zo’n 200 vrijwilligers tussen de 16 en 82 jaar. “De belangrijkste eis die ik stel aan een vrijwilliger is dat hij uitstraalt dat het leuk werk is om te doen. En daarnaast moet de vrijwilliger over de compententies beschikken om zijn vrijwilligerstaak uit te kunnen voeren.”

Weer aan de slag

Adham komt uit Damascus, hij is getrouwd, heeft twee kleine kinderen en een derde is op komst. In 2015 arriveerde hij in Nederland en twee jaar geleden werd Bergambacht zijn woonplaats. Adham: “Ik kom uit oorlogsgebied. Ik werkte vier jaar als laborant in het Al Shami ziekenhuis
in Damascus. Het was een ziekenhuis voor rijke mensen. Schoon, geordend en met goede artsen. Toen ik hier kwam ging ik twee dagen per week naar school en ik zorgde voor mijn kinderen. Ik vroeg mijn casemanager Kas Kasmi bij de gemeente Krimpenerwaard hoe ik hier weer aan de slag zou kunnen gaan. Hij zei dat ik dan vrijwilligerswerk of een taalstage moest gaan zoeken. Met hulp van mijn taalcoach Jacqueline Vente haalde ik binnen een maand het KNM inburgeringsexamen. Daarna wees Jacqueline mij op de website van het IJsselland. Dat leek me een mooie werkplek, gezien mijn achtergrond.”

Alles in het Nederlands

Kas regelde het vrijwilligerscontract. Hans: “Adham had geluk, want ik kan mondjesmaat mensen plaatsen.” Toen Adham een gesprek had met Hans, wachtte taalcoach Jacqueline buiten. “Zo kon ik kijken hoe goed zijn Nederlands was”, licht Hans toe. “Adham werkt nu een dagdeel in de week in een team van 8 personen bij patiëntenvervoer. We werken altijd in tweetallen. De regel is dat er Nederlands wordt gesproken.” Hans: “Vrijwilligerswerk, zoals patiëntenvervoer, is aanvullend aan het werk van de beroepskrachten. Vrijwilligers doen taken die uitermate nuttig zijn. Er is een wezenlijk verschil tussen vrijwilligerswerk en een stage. Een stage is beroepsgerelateerd en bedoeld om ervaring op te doen in een bepaald vakgebied.” Adham werkt bijna een jaar als vrijwilliger in dit ziekenhuis. Hij noemt de coördinator respectvol ‘meneer Hans’. “Ik heb veel woorden geleerd en begrijp het Nederlands beter. Ook weet ik hoe ik contact moet maken met patiënten. Het geeft me een fijn gevoel mensen te kunnen helpen!”

Referenties

Adhams kansen op arbeidsmarkt worden vergroot door dit vrijwilligerswerk. Hans: “Zijn spreekvaardigheid en zelfvertrouwen zijn aanzienlijk toegenomen. Met meer ervaring maak je bovendien meer kans bij de stap naar betaald werk. Het staat goed op je CV en je kunt referenties afgeven aan je toekomstige werkgever. Dat laatste is heel waardevol.”

Dankzij zijn goede referenties en bemiddeling van KIC start Adham in april als stagiair bloedafname in een ziekenhuis in Dordrecht.

Delen via: